Hoe ga je om met dyslexie in de klas?

Dyslexie

Ongeveer 6% van de Nederlanders heeft dyslexie. Dit staat los van intelligentie; het is een neurologische aandoening die technisch lezen beïnvloedt. Met de toenemende nadruk op taal en begrijpend lezen in alle vakken, komen docenten steeds vaker in contact met leerlingen met dyslexie. Maar hoe ondersteun je deze leerlingen effectief, ook buiten de taalvakken om? Zelf ben ik docent in Amsterdam op een middelbare school en kom ik vaak in aanraking met leerlingen die deze uitdaging ervaren. 

1. Oefenen blijft belangrijk 

Het allerbelangrijkste voor dyslectische leerlingen is blijven oefenen. Hoewel dyslexie niet ‘opgelost’ kan worden, zijn er wel manieren om het lezen en schrijven te verbeteren. Multi-sensorisch leren, waarbij meerdere zintuigen betrokken zijn, en fonologische training, zoals rijmspelletjes en klankkaarten, zijn effectieve strategieën.

2. Vier de succesmomenten

Veel leerlingen met dyslexie ontwikkelen een negatief zelfbeeld door eerdere tegenslagen. Het is daarom van belang om hen te motiveren en bewust succesmomenten te creëren. Complimenteer hun inzet, geef positieve feedback en werk samen toe naar kleine successen. Dit kan een wereld van verschil maken in hun zelfvertrouwen en motivatie.

3. Bied extra ondersteuning

In de drukke onderwijspraktijk is het een uitdaging om leerlingen met dyslexie extra ondersteuning te bieden. Differentiatie is hierbij een kernconcept. Door andere leerlingen zelfstandig te laten werken, kun je meer tijd besteden aan een leerling met dyslexie. Dit helpt om hen bij de les te houden en ervoor te zorgen dat ze de stof begrijpen.

4. Duidelijke instructies en planning  

Duidelijkheid is van groot belang voor dyslectische leerlingen. Combineer geschreven instructies met gesproken of visuele uitleg en geef hen de tijd om de opdracht goed te begrijpen. Het is ook belangrijk om niet direct te focussen op spelfouten; laat leerlingen eerst hun taak voltooien en bouw een moment in voor een extra controle.

5. Leer de anderen wat dyslexie inhoudt 

Laat zien dat dyslexie ook positieve aspecten heeft. Dyslectici zijn vaak sterk in beeldend denken en creatief en analytisch oplossen van problemen. Door bijvoorbeeld een mentorles uit te leggen wat dyslexie inhoudt en hoe het iemands leerproces beïnvloedt, kweek je meer begrip en waardering onder medeleerlingen.

Haal het beste in de leerling naar boven

Als docent speel je een grote rol in de ontwikkeling van alle leerlingen, inclusief die met dyslexie. Door deze strategieën toe te passen, kun je hen helpen hun volledige potentieel te bereiken. Ben je geïnteresseerd in meer informatie of training over hoe je dyslexie in de klas kunt ondersteunen? Neem dan contact op met Vlakbijles voor professionele ondersteuning en advies. Samen maken we het verschil in het onderwijs!