Groeiend aantal leerlingen maakt gebruik van Cito-training via een bijlesbureau.

67%, dat is de toename van het aantal bijlesbedrijven dat eindtoetstrainingen voor basisschoolkinderen aanbiedt. Dat blijkt uit de cijfers die RLT Z opgevraagd heeft bij de Kamer van Koophandel. De ouders willen graag dat hun kinderen bijles gericht op Cito-training krijgen met als uiteindelijk doel dat de Cito-eindtoets goed gemaakt wordt.

In 2015 waren er nog 284 bedrijven die gescpecialiseerd zijn in bijles en huiswerkbegeleiding van basischoolleerlingen. Op dit moment (2019) is dat aantal gestegen naar maarliefst 475. Zonder het te veroordelen leidt dit wel tot kansenongelijkheid. Bijles is niet gratis en daarom niet voor ieder kind mogelijk.

Hoogleraar educatie en pedagogiek Jan van Tartwijk ziet bovendien dat er steeds meer nadruk komt te liggen op het gericht oefenen van de eindtoets. Dat is een logisch gevolg van het gewicht dat de toets heeft. De uitslag heeft namelijk verregaande consequenties voor het vervolgonderwijs. Zo'n Cito-eindtoets wil je dus graag goed door je kind laten maken. Cito-training kan daar goed bij helpen.

Oefenen voor het opkrikken van de eindtoets schiet toch wel zijn doel voorbij zegt een woordvoerder van de PO- Raad: “Dan meet die namelijk niet meer wat het moet meten. Want het beginsel van de eindtoets is elke leerling naar het voor hem passende niveau te laten gaan." Ouders trekken desalnietemin hun eigen plan en dat is hun goed recht. Dat verklaart de enorme stijging van het aantal leerlingen dat Cito-trainingen krijgt om de eindtoets zo goed mogelijk te maken.