De Cito-score zegt lang niet alles over een school

Ouders die zoeken naar een goede basisschool voor hun kinderen moeten kijken naar de Cito-scores van meerdere jaren. De gemiddelde Cito-score van één jaar zegt niet genoeg omdat er meerdere variabelen zijn. Denk hierbij aan de achtergrond van leerlingen, uitschieters naar beneden of naar boven en de sociale omgeving van de kinderen. Dit zorgt jaarlijks voor de verschillen tussen basisscholen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau dat dinsdag 19 februari is verschenen. 20% van de verschillen tussen scholen komt door de achtergrond van de leerlingen zoals bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de ouders. Daarnaast verschilt de score per school van jaar tot jaar en dus ook de positie ten opzichte van elkaar. Zo zitten er van de slechtst presterende scholen een jaar later nog maar een kwart weer in de de "slechte" groep. Van de beste scorende scholen, staat een jaar later ruim een derde nog in de top.

Vergeet ook de invloed van de leerlingen zelf niet. Als een minder slimme leerling omringd wordt door veel slimme leerlingen dan kan die zich daar aan optrekken. Er bleek geen eenduidige samenhang te bestaan tussen het percentage leerlingen met een migratieachtergrond en de Cito-scores van een school.

Dit onderzoek was gedaan in opdracht van het Ministerie van Onderwijs om beleidsmakers inzicht te geven waar ze verbeteringen kunnen doorvoeren. Daarbij is het van belang om te weten in hoeverre de prestaties samenhangen met het soort leerlingen dat op een school zit of met de kwaliteit van het onderwijs.