Competenties van een goede bijlesdocent

huiswerkbegeleiding

5 belangrijke competenties voor een goede bijlesdocent

Samen met een leerling betere schoolresultaten behalen; dat klinkt als een mooi project, maar hoe realiseer je dit als bijlesdocent? Hoe zorgt een bijlesdocent ervoor dat de leerling zich op zijn of haar gemak voelt en dat zijn of haar schoolprestaties daadwerkelijk verbeteren? Wij van vlakbijles.nl beschrijven vijf belangrijke competenties voor een goede bijlesdocent.

1. Het leerdoel concreet maken

Een goede bijlesdocent begint de bijlessen door in het eerste gesprek de hulpvraag van de leerling duidelijk in kaart te brengen. Waar loopt de leerling nu tegen aan? Welke vakken vindt hij of zij moeilijk en waarom? Ligt het misschien aan de lesmethode van de leraar of is de lesstof te ingewikkeld? Door goed door te vragen, krijgt de bijlesdocent helder in beeld wat de leerling nodig heeft, en hoe hij of zij hier precies aan kan bijdragen.

Wanneer de bijlesdocent de hulpvraag concreet gemaakt heeft, bespreekt hij of zij samen met de leerling wat de bijdrage van de bijlessen kan zijn. Wat wil de leerling precies bereiken met de bijles? En binnen welke tijdsperiode? Het is hierbij belangrijk om duidelijke doelen op te stellen en de verwachtingen van elkaar uit te spreken, zodat er geen miscommunicatie kan ontstaan. Een goede bijlesdocent geeft hierbij aan of deze opgestelde doelen haalbaar zijn binnen de afgesproken tijd. Als dit duidelijk uitgesproken is, is het tijd om te beginnen met de bijlessen.

2. Verdiepen in de lesstof

Voor de eerste bijles vraagt de bijlesdocent of de leerling de lesstof door wil sturen, zodat hij of zij zich kan inlezen. Om zich optimaal voor te bereiden op de bijlessen, verdiept de bijlesdocent zich goed in de lesstof. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar het is belangrijk dat hij of zij de lesstof in zijn of haar eigen woorden kan uitleggen aan de leerling. Zo voorkomt de bijlesdocent dat hij of zij de lesstof simpelweg herhaalt voor de leerling. Daarnaast kan hij of zij zich voorbereiden door alvast vragen of opdrachten op papier te zetten om de leerling mee te overhoren in de bijles.

Tijdens de eerste bijles is het voor de bijlesdocent belangrijk om er achter te komen hoe de leerling het beste leert, zodat de lesstof op de beste manier aangeboden kan worden. De bijlesdocent komt hier achter door goed te kijken naar hoe de leerling op de lesmethode reageert, of door hem of haar zelf te vragen goed bevalt. Ook is het goed om te kijken naar wat de leerling moeilijk vindt, en wat hem of haar beter af gaat. Op deze manier kan de bijlesdocent optimaal inspelen op de behoeften van de leerling.

3. Een goede planning maken

Een goede bijlesdocent begint de bijlessen door een duidelijke planning te maken, voor zichzelf maar ook voor de leerling. Zo is er voor beide een duidelijk overzicht van de komende bijlessen en kan de bijlesdocent goed bepalen of hij of zij alles in de juiste mate behandelt. De bijlesdocent kan hierbij ook een plan voor elke bijles opstellen. Welke input verwacht hij of zij van de leerling? Welke lesstof is belangrijk om bespreken? Hoe wil de bijlesdocent de lesstof precies behandelen?

Daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat de bijlessen goed aansluiten op de besproken planning en hulpvraag van de leerling. De bijlesdocent houdt hierbij het uiteindelijke leerdoel goed in de gaten zodat het behalen ervan realistisch blijft. Maakt de leerling de stappen die de bijlesdocent voor ogen had? Waarom wel of niet? Als de ontwikkeling niet zo snel gaat als de bijlesdocent had verwacht, kan hier een gesprek voor ingepland worden met de leerling (met eventueel zijn of haar ouders). In zo’n gesprek bespreekt de bijlesdocent waar hij of zij tegen aanloopt, maar hij of zij vraagt ook hoe de leerling de lessen ervaart. Door zo’n tussentijds gesprek krijgt de bijlesdocent duidelijk in beeld wat hij of zij kan doen zodat de bijlessen alsnog zullen leiden tot het behalen van het afgesproken einddoel.

4. Bijlessen goed evalueren

Misschien wel één van de belangrijkste aspecten van bijles geven is het evalueren van de bijlessen. Als de bijlesdocent dit goed en tijdig doet, weet hij of zij of de bijlessen daadwerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. De bijlesdocent kan bijvoorbeeld aan het eind van elke bijles de leerling vragen of hij of zij wil samenvatten wat hij of zij geleerd heeft. Zo ziet de bijlesdocent direct wat hij of zij uit de bijlessen haalt en of dit overeenkomt met wat de bijlesdocent voor ogen had.

Wanneer het einde van het bijlesproject nadert, is het wederom belangrijk om goed te evalueren. Voor de bijlesdocenten is dit van belang zodat zij er verbeterpunten uit kunnen halen om zich zo verder te kunnen ontwikkelen als bijlesdocent. Daarnaast is het voor de leerling (en zijn of haar ouders) goed om te evalueren om duidelijk te krijgen of de verwachtingen uitgekomen zijn en het uiteindelijke leerdoel behaald is. De bijlesdocent kan hierbij vragen stellen als: waarom is een bepaald resultaat wel behaald en het andere niet? En waar lag dit dan precies aan? Op deze manier is het voor alle partijen duidelijk of en hoe de bijlessen bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling.

5. De leerling iets meegeven

Na de laatste bijles is het tijd voor de leerling om zelfstandig verder te leren. Dit kan spannend zijn, want hij of zij staat er dan ineens weer alleen voor. Om de leerling te helpen met deze overgang, kan de bijlesdocent hem of haar iets meegeven wat succesvol bleek in de bijlessen. Had de leerling bijvoorbeeld veel succes door één bepaalde leermethode? Dan kan de bijlesdocent dit zo goed mogelijk uitschrijven en meegeven aan de leerling zodat hij of zij het in de toekomst verder kan toepassen. Zo kan de bijlesdocent, na het beëindigen van de bijlessen, alsnog zijn of haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling.

Bijles en huiswerkbegeleiding door heel Nederland

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Daar waar de ene leerling door de lesstof lijkt te vliegen, kan de ander juist wel een duwtje in de goede richting gebruiken; een docent die de leerstof op een andere manier uitlegt, de gemiste lesstof met de leerling inhaalt of extra oefeningen aanbiedt. Door de bezuinigingen in het onderwijs is het helaas niet meer vanzelfsprekend dat een leerling deze extra ondersteuning of remedial teaching op school krijgt. Heeft jouw kind behoefte aan een docent die met zorg en aandacht bijles of huiswerkbegeleiding geeft? Via ons landelijk netwerk vind je in elke regio gedreven docenten, voor bijles of huiswerkbegeleiding op alle vakgebieden uit zowel het basis- als het voortgezet onderwijs, zodat jouw kind de ondersteuning krijgt die het verdient.

Nederland-grijs

Waarom kiezen voor bijles?

Het achterlopen in de leerstof kan uiteenlopende oorzaken hebben. Van (langdurige) ziekte en het missen van meerdere lessen tot een leerstoornis als dyslexie, maar het kan evengoed zo zijn dat het betreffende vak de leerling niet zo ligt. Hij of zij blinkt bijvoorbeeld uit in taal, maar heeft moeite met rekenen. Om te voorkomen dat de leerling verder achter raakt in de leerstof, is het van belang tijdig de juiste begeleiding aan te bieden. Samen met een van onze bijlesdocenten wordt een plan van aanpak opgesteld, met daarin duidelijke, haalbare leerdoelen en een overzichtelijke planning. Ook de ouders worden hierbij betrokken.

De bijlessen worden bij de leerling thuis verzorgd, op een tijdstip dat jullie het beste uitkomt. Vaak merkt de leerling na enkele bijlessen al vooruitgang, wat niet alleen de resultaten voor het betreffende vak ten goede komt, maar ook een steentje bijdraagt aan het welbevinden en zelfvertrouwen van het kind.

Huiswerkbegeleiding

De overgang van de basisschool naar de middelbare school vergt van inderen erg veel inspanning: ieder uur een ander vak, meerdere docenten en dagelijks huiswerk, zelfs voor vakken die compleet nieuw voor ze zijn, zoals wiskunde of Frans. Kan jouw kind wel wat hulp gebruiken bij zijn of haar huiswerk? Wij werken landelijk samen met vakdocenten die, naast bijles, ook huiswerkbegeleiding geven. Dat kan voor een specifiek vak zijn, voor meerdere vakken, maar ook voor algemene huiswerkbegeleiding, zoals het plannen van huiswerk en het zogenaamde ‘leren leren’; want hoe pak je dat nu aan, het leren voor een proefwerk? Hoe maak je een samenvatting?

Ook voor leerlingen die al wat langer op de middelbare school zitten, kan huiswerkbegeleiding een ware uitkomst zijn, bijvoorbeeld ter voorbereiding op tentamens, voor hulp bij het maken van een profielwerkstuk of voor het oefenen met behulp van proefexamens.

bijles

Het beste voor je kind

Bijles geven is méér dan alleen het kunnen aanbieden van leerstof. Daarom selecteren wij onze docenten voor bijles en huiswerkbegeleiding niet alleen op kennis van hun vakgebied, maar ook op hun pedagogische vaardigheden. Leerlingen die bijles nodig hebben, hebben baat bij een gedreven en geduldige docent, die de leerstof op verschillende manieren kan uitleggen. Ook overleggen onze docenten van tevoren graag met de ouders/verzorgers of er specifieke zaken zijn waar ze rekening mee moeten houden tijdens het geven van de bijles of de huiswerkbegeleiding. Kies je voor bijles door een van onze docenten, dan kies je het beste voor je kind.

Scholieren

die wij met plezier helpen

Contact

Voor bijles en huiswerkbegeleiding hebben wij de perfecte docenten, in elke regio in Nederland. Wij werken niet met wachtlijsten, maar wél met een tevredenheidsgarantie: jij bepaalt na de intake en de eerste bijles of huiswerkbegeleiding of jullie het project voortzetten. Vul vandaag nog geheel vrijblijvend het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om door te spreken welke hulp gewenst is – bijles of huiswerkbegeleiding – en voor welk vak. Wij zoeken razendsnel een docent bijles of huiswerkbegeleiding die aansluit bij de hulpvraag en brengen jullie met elkaar in contact. Kies dus het beste voor je kind en kies voor bijles of huiswerkbegeleiding een docent uit ons landelijk netwerk van erkende bijlesdocenten. Door onze tevredenheidsgarantie loop je geen enkel risico.

Is het tijd
dat het beter gaat op school?

Review van: Mevrouw Prinsen
Ontvangen op: 16.06.2024

Onze dochter is een bijzonder kind en heeft soms net een wat andere behandeling nodig dan andere kinderen. De bijlesdocent van Vlakbijles voelt dit gelukkig heel goed aan en gaat professioneel en geduldig met haar om. We merken meteen dat het...

N.a.v een aanvraag op Waalwijk

Review van: De heer Punt
Ontvangen op: 14.06.2024

Heel fijn dat jullie service zo vrijblijvend is. Tijdens de eerste les bleek al gauw dat mijn zoon en de bijlesdocent niet echt een klik hadden. Dankzij de tevredenheidsgarantie konden we kosteloos op zoek naar een andere docent. Hulde daarvoor.

N.a.v een aanvraag op Vlijmen

Review van: Mevrouw Doornhem
Ontvangen op: 14.06.2024

Mijn zoon is best een lastige puber. Respect dus voor de manier waarop de bijlesdocent met hem om gaat. Ze hebben het altijd heel gezellig samen en de cijfers van mijn zoon gaan met sprongen vooruit. Hij is het geld meer dan waard.

N.a.v een aanvraag op Zaandam